Toimintalinja

Seuran toimintalinja

Toimintaperiaatteet on kirjattu yhteistyössä johtokunnan ja valmentajien kanssa. Toimintalinja tarkistetaan vuosittain ja sen päivittäjästä sovitaan tarkistuksen yhteydessä.

 

JTL:n visio

JTL on Keski-Uudenmaan vetovoimaisin taitoluisteluseura, jossa jokainen luistelija oppii uusia taitoja monipuolisessa ja laadukkaassa liikuntaharrastuksessa.

 

Eettiset linjauksemme

Seuran toimintamuotoina ovat monipuolinen harrastus- ja kilpailutoiminta.

 • Jokaiselle annetaan mahdollisuus harrastaa luistelua ja kehittyä valmentajien arvioiman taitotason mukaisesti, koulutettujen valmentajien ja ohjaajien turvallisessa ohjauksessa.
 • Valmentajille annetaan työrauha.
 • Hyvä käytös kuuluu jokaisen toimintaan.
 • Jokaista seurassa toimivaa kunnioitetaan ja häntä arvostetaan.

 

Toiminnan tavoitteet

Seuran toimintaa ohjaavat monipuoliset tavoitteet.

 • Kasvatukselliset tavoitteet: Seuran toiminta on monipuolista antaen eväitä lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen kehittymiseen ihmisenä.
 • Urheilulliset tavoitteet: Seura tarjoaa laadukasta valmennusta ja onnistumisia jokaiselle harrastajalle taitotasoon katsomatta. Seuratasolla asetamme vuosittain kilpailulliset tavoitteet loppukilpailupaikkojen ja liiton valmennuspaikkojen saamiseksi. Kilpailutoimintaan osallistuvat luistelijat sitoutuvat omaan kehittymisohjelmaansa, joka tehdään tavoitekeskusteluissa kauden alussa ja arvioidaan kauden lopussa.
 • Terveydelliset tavoitteet: Seuran toiminta tukee terveellisiä elämäntapoja ohjaamalla luistelijan huolehtimaan monipuolisesta ruokavaliosta ja riittävän levon saamisesta. Luisteluharrastukseen eivät kuulu päihteet ja tupakka.
 • Sosiaaliset tavoitteet: Seura panostaa viihtymiseen ja ilmapiiriin. Luistellessa ilo on osa harjoittelua. Jtl:läinen tervehtii jokaista hallin käyttäjää ja pitää harjoitusympäristönsä siistinä.
 • Taloudelliset tavoitteet: Seuran tavoite on pitää harrastusmaksut kilpailukykyisinä ja vanhemmille kohtuullisena. Tavoitteen saavutamme oikealla luistelijamäärällä. Myös vanhempien aktiivisuus varainhankintaprojekteissa, mainossopimusten hankkimisessa ja yhteisiin näytösprojekteihin osallistumisessa on keskeinen keino kohtuullisten hintojen ylläpitämiseen. Seuran taloutta hoidamme vastuullisesti ja tarkasti. Vanhempien oikea-aikainen luistelumaksujen maksu on edellytys seuran talouden suunnittelulle ja vakaana ylläpitämiselle.

 

Ryhmien toiminta

 

HARRASTELUISTELU 

 

Luistelukoulu 

Luistelukoulu on tarkoitettu 3-6 vuotiaille lapsille. Luistelukoulussa voi käydä 1-3 kertaa viikossa. Harjoittelussa pyritään monipuolisuuteen iloisesti ja lasta kannustavasti. Harjoituksissa käytetään välineitä sekä musiikkia opetuksen tukena. Tavoitteena on oikean perusluistelutekniikan oppiminen ja omissa taidoissa eteneminen. Luistelukoulussa opetusryhmät jaetaan iän ja taitotason mukaan, jotta ryhmän taidot ovat samaa luokkaa. Näin taataan mukava harrastus lapselle. Luistelukouluun sisältyy kerran viikossa temppujumppa, joka pidetään jäähallin juoksusuoralla.

 

Kristallit-kehitysryhmä 

Kristallit-ryhmä on luistelukoulun kehitysryhmä, joka harjoittelee kaksi kertaa viikossa luistelukoulun ajoilla sekä lajia tukevassa oheisharjoituksessa ennen jäätä. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja, erilaisia käännöksiä, liukuja, hyppyjä ja peruspiruetteja. Kristallit-ryhmässä luistelee 3-4 vuotiaat lapset ja ryhmästä on mahdollisuus nousta kilpaluistelun Timantit-kehitysryhmään tai muihin harrasteluistelun ryhmiin valmentajan suosituksesta. 

 

Timantit-ryhmä

Timantit on luistelukoulun kehitysryhmä jossa luistelevat 5-6 vuotiaat pienet taitoluistelusta innostuneet lapset. Harjoituksia on 3-4 kertaa viikossa luistelukoulun ajoilla sekä oheisharjoitus kerran viikossa ennen jäätä. Ryhmään otetaan uusia luistelijoita luistelukoulusta valmentajien suosituksesta.

 

Minitaitajat

Minitaitajat-ryhmä on 6-8-vuotiaiden harrasteluistelun kehitysryhmä, joka harjoittelee kaksi kertaa viikossa luistelukoulun ajoilla sekä lajia tukevassa oheisharjoituksessa ennen jäätä. Ryhmässä harjoitellaan perusluistelutaitoja, erilaisia käännöksiä, liukuja, hyppyjä ja peruspiruetteja. Ryhmästä on mahdollisuus nousta Taitajat B-ryhmään.

 

Koululaiset 

Ryhmässä luistelevat 7-vuotiaat ja sitä vanhemmat lajista ja sen haasteista nautiskelevat kouluikäiset lapset. Tässä ryhmässä edetään taidoissa luistelukouluvaiheesta ylöspäin harrastajapolkua pitkin. Tavoitteena on hallita askeleista mm. kaaret, kolmoset, valssiaskel, kantakäännös, mohawk ja sirklaukset. Ryhmässä harjoitellaan myös yksöishyppyjä ja erilaisia piruetteja. Koululaiset-ryhmässä on vauhdikasta menoa ja hauskaa lajiharjoittelua. Ryhmä harjoittelee kerran viikossa jäällä. Ryhmästä on mahdollisuus siirtyä Taitajat- harrastekilparyhmään tai muodostelmaluistelun puolelle valmentajan suosituksesta.

 

Taitajat A ja B

Taitajat-ryhmissä luistelevat yli 8-vuotiaat lajista ja sen haasteista nautiskelevat kouluikäiset. Taitajat A-ryhmässä luistelevat 11-vuotiaat ja sitä vanhemmat luistelijat ja Taitajat B-ryhmässä 8-11-vuotiaat luistelijat. Tarkemmista ryhmäjaoista neuvotellaan valmentajan kanssa. Taitajat ryhmä harjoittelee 2 kertaa viikossa jäällä ja lajia tukevissa oheisharjoituksissa. Tavoitteena on harjoitella askeleista mm. kaaret, kolmoset, valssiaskel, kantakäännös, mohawk ja sirklaukset. Ryhmässä harjoitellaan myös yksöishyppyjä ja erilaisia piruetteja. Ryhmästä on mahdollisuus siirtyä Kilpataitajat-ryhmään.

 

Kilpataitajat

Kolme kertaa viikossa harjoittelevat kilpataitajat muodostavat oman ryhmänsä. Ryhmä on harrastekilparyhmä, jossa luistelijat voivat halutessaan sekä riittävästi ohjelman elementtejä hallitessaan kilpailla omalla kilpailuohjelmalla tai yleisohjelmalla alue- ja kutsukilpailuissa Taitajat –sarjoissa tai jatkaa luistelun harrastamista ilman kilpailullisia tavoitteita. Tavoitteet on asetettu oppimisen ja iloisen harrastamisen puitteisiin, kuitenkin siten, että urheilijalle jää aikaa myös muuhun harrastetoimintaan. Ryhmässä harjoitellaan luistelijoiden taitotason mukaisesti kaikkia yksöishyppyjä ja axelia, peruspiruetteja ja niiden variaatioita sekä perusluistelun elementtejä. 

 

Aikuisluistelu

JTL:ssä on myös aikuisten ryhmä, jossa nautitaan 1-2 kertaa viikossa luisteluhetkistä. Tunneilla tutustutaan lajin tekniikkaan, hiotaan perusluistelutaitoja monipuolisin askelharjoittein sekä kokeillaan yksinluistelun piruetti- ja hyppyelementtejä luistelijoiden omien tavoitteiden mukaisesti. Tunnit kohentavat kuntoa ja kehittävät erinomaisesti mm. tasapainoa ja koordinaatiota. Aikuisille tarjotaan iloisia haasteita joka harjoituksessa. Aikuisryhmä esiintyy seuran näytöksissä jouluna ja keväällä.

 

YKSINLUISTELUN KILPARYHMÄT

 

Red 

Red-ryhmässä harjoittelevat 5-7 vuotiaat innokkaat ja taitavat luistelijat. Askeleiden monimuotoisuus ja osaamistaso takaavat erilaisten taitoluisteluliikkeiden yhdistämisen musiikkiin. Red-ryhmän luistelijat harjoittelevat jo ensimmäisiä Tintti-sarjan vaatimustason mukaisia kilpailuohjelmia, joka suoritetaan yksin, ryhmässä, pienryhmissä tai pareittain tilaisuuden, tapahtuman tai kilpailun luonteen mukaisesti. Jääharjoituksia on 5 kertaa viikossa, lisäksi oheisharjoittelua. Luistelu on tavoitteellista tähdäten Pink kilparyhmään tai Taitajat harrastekilparyhmään, joihin valmentavat suosittelevat.

 

Pink 

Pink ryhmässä luistelevat 7-10 vuotiaat lapset. Ryhmä on sitoutunut lähes jokapäiväiseen harjoitteluun ja harjoittelee innokkaasti tavoitteenaan kehittyä mahdollisimman pitkälle taitoluistelijana. Harjoituksia on 8 jäätuntia viikossa ja oheisharjoittelua 6 tuntia viikossa. Oheisharjoitteluun kuuluu lajitaitojen ohella tanssi ja kehonhuolto. Pink ryhmän luistelijat kilpailevat Tintit, Minit, B-Silmut tai aluesarjoissa. Ryhmäläiset osaavat yksöishypyt puhtaasti. Luistelijat harjoittelevat axel hyppyä tai jo osaavat sen, kuten myös kaksoishypyt. Pirueteista hallitaan peruspiruetit ja niiden variaatiot sekä harjoitellaan erilaisia yhdistelmäpiruetteja. Pink ryhmästä siirrytään Blue kilparyhmään valmentajan suosituksesta.

 

Blue 

Blue ryhmässä on seuran taidokkaimmat yksinluistelijat 10 ikävuodesta ylöspäin. Tässä ryhmässä luistelevat jo koviin tavoitteisiin kuten SM-mitaleihin tähtäävät urheilijat, jotka ovat sitoutuneet kaikin tavoin lajiin. Ryhmässä luistelevilla on 10 jääharjoitusta viikossa. Lisäksi harjoitusviikkoon kuuluvat oheisharjoitteiden lisäksi kehonhuolto ja tanssi. Harjoittelun sisältö on teknisesti vaativaa ja sen tavoitteena on huipputason saavuttaminen. Ryhmässä luistelee seuran korkein mahdollinen kilpataso, sekä hyvän valmiustason omaavat tai sarjansa parhaat kansallisen sarjan kilpailijat.

 

KESÄLEIRIT

Seura pyrkii järjestämään vuosittain kesäkuussa 2 - 3 viikon teholeirit, joihin osallistuu sekä omia että muiden seurojen luistelijoita.

 

Käytännön toimintatavat

Seurassa voi harrastaa luistelua joko luistelukoulun alaisissa harrastajaryhmissä aina aikuisikään asti tai enemmän sitoutumista vaativissa kilparyhmissä ja joukkueissa.

 

Ryhmien muodostaminen

Luistelukoulu ja kouluikäiset harrastajat

Luistelijat jaetaan ryhmiin ensimmäisillä harjoituskerroilla taitotason ja iän perusteella. Jaon tekevät luistelukoulun ohjaajat valmentajan johdolla.

 

Ryhmäjaot

Ryhmien muodostaminen perustuu luistelijan taitotasoon, ikään ja motivaatioon. Jaossa pyritään huomioimaan luistelijan tavoitteet ja toiveet. Jaon tekevät valmentajat ja ryhmäjaot ovat valmiina kauden alussa. Siirtyminen harjoitteluryhmästä tai kilpailusarjasta tapahtuu valmentajan ehdotuksesta. Valmentaja katsoo, että luistelijan taitotaso on kehittynyt riittävälle tasolle ja ehdottaa siirtoa. Siirrosta keskustellaan aina luistelijan ja hänen huoltajansa kanssa.

 

Harjoitusmäärät

Luistelukoulu ja kouluikäiset harrastajat

Luistelukoulu ja kouluikäiset harrastajat harjoittelevat jäällä kerran tai kaksi viikossa 45 minuuttia. Syys- ja kevätkaudella on harjoituksia n. 14 - 16 viikkoa / kausi.

 

Yksinluistelu

Kilparyhmät harjoittelevat jäällä 6-11 kertaa viikossa. Oheisharjoituksia pidetään 5-6 kertaa viikossa kaikille kilparyhmille.

 

Osallistuminen kilpailuihin

Kaikkia luistelijoita kannustetaan kilpailemaan, mutta ketään ei pakoteta. Kilpailuihin osallistutaan yksilöllisesti luistelija- tai ryhmäkohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisessa pyritään tasapuolisuuteen eli kaikki pääsevät kilpailemaan taitotasonsa mukaisissa tapahtumissa. Kilpailuihin osallistutaan seura- ja aluetasolla, kansallisissa sarjoissa sekä SM-tasolla. Päätöksen kilpailuun osallistuvista luistelijoista tekevät valmentajat. Päätöksen jälkeen asiasta keskustellaan luistelijan ja huoltajan kanssa. Ilmoittautumisen kilpailuihin tekee seuran kilpailuista vastaava henkilö kirjallisena. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistutaan valmentajien sekä STLL:n päätösten mukaisesti johtokunnan hyväksymällä kulujen korvausperiaatteella.

 

Luistelumaksut

JTL:n johtokunta päättää kausimaksut kaikille ryhmille syys- ja kevätkausien alussa. Maksun suuruuteen vaikuttavat seuran palkkakustannukset, jää- ja oheistilavuokrat sekä seuran yleiskustannukset. Jotta luistelumaksut olisivat kohtuulliset, omatoiminen varainhankinta on tärkeä osa seuran taloutta ja siihen toivotaan jokaisen perheen osallistuvan. Seuran jäsenmaksu veloitetaan erikseen.

Tiedottaminen

Seuran tiedotuskanavat ovat jäähallin ilmoitustaulu, www-sivut, facebook, instagram, sähköposti ja tarvittaessa luistelijoille jaettavat tiedotteet.

 • Sähköpostitiedotteiden saamiseksi on välttämätöntä, että jokainen seuran jäsen ilmoittaa sähköpostiosoitteensa seuralle. Tiedot kerätään ryhmiin ilmoittauduttaessa tai sen voi tehdä myös itse lähettämällä tiedon seuran sähköpostiosoitteeseen.
 • Jos sähköpostiosoite vaihtuu, ilmoitetaan siitä välittömästi seuran sähköpostiosoitteeseen jarvenpaan.taitoluistelijat@kolumbus.fi.
 • Seuran www-sivuilta löytyy viimeisimmät tiedotteet ja ajankohtaista tietoa toiminnasta sekä tapahtumista.
 • Mikäli vanhemmilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia, saa lapsi samat tiedotteet paperilla. Vanhemmat voivat lähettää seuralle postia jäähallin osoitteeseen tai tuoda kirjeen jäähallille seuran postilaatikkoon, joka on vahtimestarin kopin vieressä.
 • Kilparyhmillä on yhdyshenkilöt ja muodostelmajoukkueilla joukkueiden johtajat, joiden tehtävänä on olla linkki johtokunnan ja luistelijoiden perheiden välillä. Kilpaluisteluryhmille ja joukkueille pidetään vähintään kerran kaudessa vanhempainillat.

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Seuran jäsen, joka haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen kokouksen tai johtokunnan käsiteltäväksi, voi jättää kirjallisen ehdotuksensa seuran johtokunnalle. Jos asia halutaan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on ehdotus jätettävä kaksi viikkoa ennen kokousta. Ryhmien yhdyshenkilöiden kautta voidaan myös välittää asioita johtokunnan tietoon.

Tarvittaessa johtokunta kutsuu kokouksiinsa tarvittavia henkilöitä tai asiantuntijoita. Säännöllisesti tehtävä ilmapiirikysely luistelijoille on kanava saada tietoja seuran toimivuudesta. Kyselyn tulokset raportoidaan johtokunnalle. Ilmapiirikyselyn tuloksista informoidaan myös vanhempia. Päätöksentekoon osallistuminen seurassa on mahdollista jokaiselle jäsenmaksunsa maksaneelle 18 vuotta täyttäneelle jäsenelle. Vaikuttamaan pääsee jokainen, joka osallistuu yhteisiin tilaisuuksiin ja tuo mielipiteensä ja ideansa muiden tietoon.

Päihteet ja luistelu

Seuran luistelijat ja toimihenkilöt eivät käytä päihteitä seuran tilaisuuksissa eivätkä tupakoi hallien sisäänkäyntien yhteydessä. Edustusmatkoilla toimihenkilö ja urheilija sitoutuu noudattamaan yhteisiä periaatteita ja STLL:n sopimusta päihteettömyydestä. Urheilijat noudattavat voimassa olevaa doping-säännöstöä.

Seuran johtokunta ja sen tehtävät

Johtokunta toimii seuran sääntöjen mukaan seuran ylimpänä päättävänä, toimeenpanevana ja valvovana elimenä. Se suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran päämäärän, toimintalinjan ja tavoitteiden mukaisesti. Johtokunnan tehtävä on vahvistaa seuran toimintasuunnitelma, kilpailukalenteri, valmennuksen kausitavoitteet ja keskeiset valmennusperiaatteet valmennustiimin esityksestä. Johtokunta hoitaa seuran taloutta, päättää kausittaiset luistelumaksut ja hoitaa tiedotustoimintaa, valitsee sekä erottaa seuran palkatut työntekijät sekä sopii heidän eduistaan työnjakonsa mukaisesti.

Johtokunta vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä nimeää tarvittavat toimikunnat ja työryhmät.

 

Seuran talkootöihin osallistuminen

Luistelijoilta ja heidän perheiltään odotetaan kausittain osallistumista seuran yhteisiin varainhankintaprojekteihin. Vuosittain toteutuvia projektien tuotot käytetään koko seuran toiminnan hyväksi. Johtokunta koordinoi talkootyöt ryhmille. Projekteihin tarvitaan paljon talkooväkeä erilaisiin tehtäviin. Seura järjestää myös mukavaa yhdessäoloa luistelijoille.

 

Seuratoimijoiden rekrytointi

Kevätkokous valitsee johtokunnan, jonka muodostavat puheenjohtaja ja neljästä kuuteen varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja johtokunnan varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Varajäsenet, joilla varajäsenyytensä aikana on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksessa, valitaan yhdeksi toimikaudeksi.

Valmentajat haetaan rekrytointikäytännön mukaisesti. Osa johtokunnan jäsenistä haastattelee hakijat ja koko johtokunta tekee yhdessä päätöksen valinnasta.

 

Kaikkien seuratyöntekijöiden kiittäminen

Valmentajat ja ohjaajat huomioidaan kauden päättyessä. Vuosittain muistetaan seuran toiminnassa aktiivisesti vaikuttaneita vanhempia. Kiittämisessä käytetään Pro Sinetti Seura-diplomeja ja STLL:n ansiomerkkejä tai muita muistamiseen liittyviä tunnustuksia.

 

Toiminta suhteessa yhteistyökumppaneihin

Seura pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Järvenpääläisten urheiluseurojen kanssa edistetään urheiluharrastuksen tunnettavuutta. Järvenpään kaupungin ja paikallisten yhdistysten tapahtumisessa seura on mukana esim. urheiluesityksin. Järvenpääläisten koulujen vanhempainyhdistykset markkinoivat seuran toimintoja ja seura on mukana yhteistyössä, jossa tuetaan perheiden kasvatusvastuuta. Seura on mahdollistanut Järvenpään ja Kellokosken lukion kanssa seuran lukiota käyville luistelijoille mahdollisuuden sisällyttää luisteluharjoitukset osaksi lukion kursseja. Erittäin tärkeää on yritysyhteistyö, joka tukee seuran toimintaa. Luistelutoimintaa tukevat muutamat yritykset.