Järvenpään Taitoluistelijat ry jatkaa Olympiakomitean Sinettiseurana

12.11.2017

Heti syyskauden alkajaisiksi saimme vieraaksemme Niina Leskisen Suomen Taitoluisteluliitosta ja Tarja Niemisen Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä. Oli aika tehdä kolmen vuoden välein toistuva auditointi ja arvioida, onko Järvenpään Taitoluistelijat edelleen Sinettiseura-tittelin arvoinen seura. Ennakkomateriaalia työstettiin koko seuran johtokunnan voimin ja itse auditointiin osallistuivat johtokunnasta puheenjohtaja Maiju Gyran, Niina Näsälä, Mari Ylitolva ja Heidi Riiheläinen, joka toimii Sinettiseura-vastaavana. Johtokunnan edustajien lisäksi paikalla olivat valmennuksen puolesta Sanna Salonen ja Laura Tykkyläinen, vanhempien edustajina Anne Koskela ja Petra Laine, sekä luistelijoita edustamassa Annika Tulokas, Inka Talja ja Jenni Sipilä. Auditoinnissa kuultiin ja arvioitiin siis kaikkia seuran keskeisiä toimijoita.

Sinettiseura-auditoinnissa osa-alueita, joiden näkökulmasta Järvenpään Taitoluistelijoita arvioitiin, oli viisi: liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa, innostuksesta intohimoon, monipuolisista liikuntataidoista vahvoihin lajitaitoihin ja hyvästä fyysisestä harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun, urheilullisesta elämäntavasta terveeksi urheilijaksi sekä kilpaileminen ja harrastaminen kehittävät. Kukin osa-alue sisälsi useita eri kriteerejä, jotka arvioitiin yksityiskohtaisesti.

Järvenpään Taitoluistelijoiden parhaaksi osa-alueeksi arvioitiin innostuksesta intohimoon, jonka kaikki kriteerit täyttyivät joko erinomaisesti tai hyvin. ”Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri” ja ”lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo” –kriteerit saivat arvion erinomainen. Innostusta ja iloa oli nähtävissä myös auditointitilaisuudessa, kun eri seuratoimijat kertoivat JTL:n toiminnasta ja omasta viihtymisestään seurassa.

Vaikka kriteerit täyttyivät kaikilta osin vähintään riittävästi, saimme myös arvokasta palautetta seuran kehittämiseksi edelleen. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien jatkokehittäminen esim. johtokunnan säännöllisellä nuorten kuulemisella ja seuran oman turvallisuussuunnitelman laatiminen nostettiin esiin erityisinä kehityskohteina auditointiraportissa. Kunniamaininnan sen sijaan saimme erinomaisesta yhteistyöverkostosta, joka käsittää niin hallilla toimivat muut seurat kuin Järvenpään kaupungin kouluineen ja päiväkoteineen. Myös yksin- ja muodostelmaluistelun saumaton yhteistyö #meollaanjtl –teeman alla sai ansaittua huomiota.

Loppuyhteenvetona todettiin, että seuramme täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on edelleen oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.

Yksityiskohtaisen raportin löydät liitteestä.

Liitteet