Kutsu seuran vuosikokoukseen 11.5.2022 klo 18.00

26.4.2022

Seuran sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Järvenpään jäähallin VIP tilassa keskiviikkona 11.5.2022 klo 18.00. Kokoukseen on mahdollista osallistua paikan päällä tai Teams-etäyhteyden välityksellä.

Mikäli osallistut kokoukseen etäyhteyden välityksellä, laita tieto osallistumisestasi sähköpostilla viimeistään maanantaina 9.5. seuran puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen jtl.puheenjohtaja@gmail.com.

Saat sähköpostiisi linkin Teams-kokoukseen viimeistään kokouspäivänä.

VUOSIKOKOUS

Aika: keskiviikko 11.5.2022 klo 18

Paikka: Järvenpään jäähalli VIP tila ja Teams

Asialista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 13 §
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 §
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana kautena
 6. Vahvistetaan uuden tulevan toimintakauden 1.8.2022 – 31.7.2023 toimintasuunnitelma ja budjetti.
 7. Päätetään johtokunnan jäsenten määrästä ja valitaan johtokunnan puheenjohtaja kaudelle 1.8.2022 – 31.7.2023
 8. Valitaan uuden jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja
 10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus kaudella 2022-2023
 11. Annetaan johtokunnalle valtuudet valita edustajat seuran kuulumiin jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin.
 12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
 13. Kokouksen päättäminen