Talkoolaisten tehtäviä kilpailuissa

Ilmoittaudu kilpailun sivujen tai kilpailutiimin kautta mukaan.

Kilpailun johtaja
- johtaa ja vastaa kaikista kilpailun kulkuun vaikuttavista seikoista
- varmistaa
   - kilpailukutsut, vahvistukset sekä kaikki muu kilpailun dokumentaatio tulee tehdyksi sekä
     toimitetuksi sovittuihin osoitteisiin
   - dokumentointiin on olemassa välineet (ml. mm. tietokoneet, kamerat, näytöt, printterit)
   - kilpailun jälkeen tuomarikulut tulee maksetuksi ja laskutetuksi sovitun mukaisesti
   - tuomariston ja tulospalvelun tarvitsemat dokumentit on etukäteen syötettynä järjestelmään ja tulostettuna
   - tuomariston majoitukseen liittyvät varaukset, maksut ja kuljetukset

 Tulospalvelu (ISU-arviointi, data operator)
  ISU arvointi
(mm. ISU 352, 737)
- syöttää järjestelmään spesialistin nimeämän elementin ja tason sekä kaatumiset
- korjaa/muuttaa pyydetyt elementit oikeiksi (jos kontrolleri pyytää muuttamaan)
- tukee teknisiä spesialisteja ja kontrolleria
- syöttää järjestelmään tuomareiden antamat arviot

Tulospalvelu, toimisto 
  ISU arvointi
- tulostaa tulokset ja vahvistaa ne tuomariston ja teknisen paneelin kanssa
- korjaa tarvittaessa tuloksia tuomareiden ohjeiden mukaan 
  Tähtiarviointi 
- syöttää järjestelmään tuomareiden antamat arviot
- kirjaa erikoismaininnat
- tulostaa tulokset ja vahvistaa ne tuomariston kanssa
  Kaikissa
- kopioi tulokset kilpailijoille ja seinälle
- tallentaa tulokset nettiin ja lähettää ne tarpeen mukaan mm. STLL

Videokuvaajat
- vamistaa etukäteen laitteiston ja sen toimivuuden (kamera, tietokone ym. laitteet)
  sekä varajärjestelyt
- kuvaa ISU arvioitavat sarjat jään laidalta (kamera, tietokone ja piuhat)
- purkaa kisan jälkeen laitteiston

Vastaanotto
- vastaanottaa luistelijat
- opastaa paikat (pukukopit, jäälle menon, buffetin, oheispalvelut yms.)
- vastaanottaa ja luovuttaa luistelijan musiikin

Kuuluttaja

- kytkee kuulutuslaitteiston ja vamistaa etukäteen, että laitteet toimivat
- hoitaa kuulutukset sääntökirjassa olevan liitteen mukaisesti
   - harjoitukset, verryttelyt, kilpailuvuorot, kilpailun aloitus ja päätös
- kellottaa verryttelyajan yhdessä jonkun toisen toimihenkilön kanssa
- kilpailun jälkeen palauttaa kuulutuslaitteiston ja ohjeistuksen paikalleen

Porttivahti / luistelujärjestyksen valvojat
- varmistaa oikean luistelujärjestyksen
- varmistaa, että kaikki verryttelyryhmän luistelijat ovat paikalla verryttelyn alkaessa

Ajanottajat
- käsikellottaja ylituomarin läheisyydessä
- 2. kellottaja ISU arvioinnissa teknisen spesialistin läheisyydessä (VO ½ ajan ilmoittaminen)

Musiikinsoittajat (mielellään 2 henkilöä kerrallaan)
- musiikkien keräys, soitto ja musiikkien palautus sekä volyymitason seuraaminen (ei liian kovaa eikä liian hiljaa - liiton säännöt
- vamistavat etukäteen, että laitteet toimivat

Lääkäri / EA henkilöt
- paikalla harjoitusten ja kilpailun ajan
- voi toimia muussa tehtävässä samalla, vain jos pystyy irrottautumaan toisesta tehvävästä tarvittaessa välittömästi

Lapputytöt ja -pojat, lähetit
- 2 kerrallaan, arviointipapereiden kuljetusta varten kilpailuissa

Jään kunnostajat
- jäänkunnostuksen aluksi - ennen jääkoneella ajoa - paikkaavat jäässä olevat urat ja jäljet

Roudarit
- ennen kilpailua kantavat
   - tuomaripaneelille työskentelytasot ja  muut tarvittavat kalusteet ja lämmikkeet jään laidalle sovittuun paikkaan
   - palkintokorokkeet sovittuun paikkaan
- kilpailun jälkeen kantavat
   - tuomaripaneelille työskentelytasot ja  muut tarvittavat kalusteet ja lämmikkeet takaisin sovittuun paikkaan
   - palkintokorokkeet takaisin sovittuun paikkaan

Buffetlaiset /-vastaava
- järjestevät Buffan ja tarjottavat
- järjestävät tarjottavat esille jo harjoitusten aikaan
- järjestävät myynnin päivän aikana 
- järjestävät ja hoitavat kilpailupäivän ajan tuomaripaneelin eväät
- järjestävät valmentajille sovitut eväät
- järjestävät kilpailuiden jälkeen tavarat paikoilleen