Kilpailuohjelmien tekeminen

Ohjelmien teko JTL:ssä

 

Ohjelman tekee joko oma valmentajamme tai valmentajien suosittelema/ hyväksymä ammattitaitoinen ohjelman tekijä, esim. koreografi.  Jos valmentajat tekevät ohjelman, ei sen teosta veloita luistelijaa. Usein luistelija kuitenkin hyötyy ulkopuolisen koreografin käyttämisestä. Koreografia voidaan käyttää ilmeen ja liikekielen hiontaan, elementtien välisten osien ja sijaintien ohjaamiseksi musiikkiin sopivaksi sekä askelsarjan tekoon. Maksuista ja käytettävissä olevasta tuntimäärästä sovitaan suoraan koreografin kanssa.

Ohjelman teosta ja sen tekijöiden vaihtoehdoista perheiden kannattaa keskustella valmentajin kanssa, jotka osaavat suositella sopivien koreografien puoleen kääntymistä.  Seurassa ohjelmat uusitaan noin kahden vuoden välein valmentajien harkinnan mukaan. Ohjelmamuutos voi tulla myös kyseeseen sarjavaihdon yhteyssä (toinen ohjelma, ohjelma-ajan muuttuminen).

Ohjelman teon edellytys on, että ohjelmamusiikki on käytettävissä. Seuran olemassa olevat ohjelmamusiikit ovat luistelijoiden käytössä maksutta. Mikäli luistelija haluaa teettää oman ohjelmamusiikin ja ohjelmamusiikin teosta aiheutuu seuralle kustannuksia, tullaan luistelijalta laskuttamaan seuralle aiheutuneet kustannukset. Luistelija saa teettää myös oman musiikin ja kustantaa sen itse. Ohjelmamusiikki hyväksytetään valmentajalla ennen musiikin työstämistä ohjelmamuotoon.

Ohjelmien huolto

Kauden aikana luistelijan taitojen kehittyessä ohjelman sisältöä muutetaan tarpeen mukaan. Ohjelman huollosta vastaa luistelijan vastuuvalmentaja, joka voi halutessaan hyödyntää spesialistien näkemyksiä päättäessään muutoksista.